Contact us

广州晋亿电器有限公司    JINYI ELECTRIC CO.,LTD.OF GUANGZHOU


TEL:020-32915828    020-32915838


FAX:020-32915818


CONTACT:18818805488(Mr.huang)   13825075788(Mrs.liao)

    18820803038(Miss He)   18820803048(Miss Wang)


QQ:2355533978    2355533976


E-MAIL:sales@gzjinyi.com


ADD:No,3,17#,Paling lndustrial Zone,BaiJiang sections,107 National Road, Xintang Town, Zengcheng Area,Guangzhou,China